Bilister forteller til Hitra-Frøya ved 1430-tida at det har oppstått køer ved Fenestunnelen på Fv 714 Lakseveien gjennom Snillfjord.

Vegtrafikksentralen melder om at den reduserte framkommeligheten skyldes bilberging.