Det var en frøyværing i 50-årene som nylig sto tiltalt i Fosen tingrett, siktet for å ha ført båt med motor til tross for at han var påvirket av alkohol

Episoden skjedde utenbygds i vår, hvor turen endte med grunnstøting i krevende vær.

Blodprøven viste at mannen hadde en promille på 1,39.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til fengsel i 14 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år, samt 10.000 kroner i bot.

Retten kom fram til at påtalemyndighetens forslag til straff var passende.

I tillegg miste siktede båtførerbeviset for ett år. Siktede må bestå ny båtførerprøve for eventuelt å få nytt båtførerbevis.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.