Forrige skoleår hadde førsteåret ved studiespesialisering på Guri Kunna Frøya et forskningsprosjekt i Froan. Flere av oppgavene de gjennomførte gikk på å undersøke plastforurensning. Blant annet tok de vannprøver på femti meters dyp. Der fant de over 1000 mikroplast-partikler per liter vann. Elevene fortalte til lokalavisa at de var skremte over egne funn.

Plastpartikler i et spadetak med fjæresand

Under forskningsdagene sist uke fulgte skolen opp temaet mikroplast. I konteiner-laboratoriet nedenfor skolen var det rigget til med mikroskop slik at prøvene som ble hentet inn fra naturen, kunne analyseres, og vises fram til de som besøkte forskningsdagene.

Realfagselev Austeja Liutkute har tatt for seg et skadetak med sand fra fjæra rett nedenfor skolen. Ved hjelp av en saltoppløsning har hun skilt ut skilt sanden fra det som kan være plastpartikler. Hun siler så væsken slik at patriklene blir igjen. Disse legges så under mikroskopen hvor fluoriserende lys gjør at det som er plastpatrikler blir synlige. I alle prøvene hun sjekker, er det mikroplast.

- Et litt skummelt tema

- Det er et litt skummelt tema. Vi finner mikroplast i alt. Men samtidig er det positivt at vi finner ut om det. Jeg synes det er veldig interessant at vi kan holde på med dette på skolen. Det er mer spennede enn å sitte med ei bok. Og så gjør vi en oppgave for samfunnet, sier Austeja, som går andreåret på studiespesialisering.

Tankevekkere

Mathias Aursøy fra Nabeita skole får se hvor mye plast det var i fjæresanden

Lærer Ola Vie har med seg en gruppe fra mellomtrinnet på Nabeita skole inn i laboratorie-konteineren. I tillegg til at de får se Austejas funn viser han at det i en posjon med vanlig tannkrem også er plastpartikler. Ved siden av alt vi bruker, og som vi vet er laget av plast, er det plast i mange ting der det ikke er like opplagt, som f.eks i tannkrem og sminke.

Han håper at de forsøkene som gjøres ved skolen, kan skape bevissthet rundt plast-problematikken.

- Jeg tenker sånn, at for hver prøve vi tar av sand i fjæra eller av andre ting, og folk får se det, skapes det en liten tanke i bakhodet. At vi blir mer bevisste på hvordan vi bruker plast, og hvordan vi kan bidra til å redusere forurensningen, sier lærer Ola Vie.

Lærer Ola Vie håper plast-prosjektet under forskningsdagene kan være en tankevekker

951 64 597 trond@hitra-froya.no