Da hovedutvalg for drift gjorde vedtak om veiadresser/veinavn på Frøya, valgte politikerne å sende navnet på en av hovedveiene tilbake til navnekomiteen for ny vurdering. Man ønsket at Sørfrøyveien skulle gå hele veien fra Hammarvika, via Flatval til Nordskaget og Titran. I det opprinnelige forslaget stoppet Sørfrøyveien på Nordskaget, og veien fra Nordskaget til Titran skulle hete Titerveien.

Etter ny vurdering står navnekomiteen på sitt opprinnelige forslag, og hovedutvalget gjorde i siste møte vedtak om at veien til Titran skal hete Titerveien.

Begrunnelsen fra navnekomiteen var at Sørfrøyveien, Nordfrøyveien og Utfrøyveien danner en ring rundt Frøya, mens veien fra Nordskag ender opp på Titran. Det var også ett argument at man ville få høye veinummer (adressenummer) hvis man lot Sørfrøyveien gå helt til Titran.