- Vi kommer til å utlyse en ny halvstilling som fastlege, forteller kommunelege i Frøya, Steven Crozier.

Frøya legekontor har i dag seks leger i hel- eller delstillinger. De fyller 4,3 fastlegehjemler. Med en ny halvstilling vil kommunen få 4,8.

I følge kommunebarometeret for 2014 hadde Frøya kun 3 prosent ledig kapasitet på listene for fastlege, noe som betraktes som lavt.

Steven Crozier sier det er en hovedårsak til at man nå trenger å utvide.

- Det er befolkningsøkningen som gjør at trykket på legetjenestene har økt. I tillegg har samhandlingsreformen lagt nye oppgaver til kommunene, sier Steven Crozier.

Hovedutvalg for drift i Frøya kommune skal i neste uke behandle sak om å opprette ny 50 prosent fastlegehjemmel fra 1. mars i år.