- Vi hadde ikke forventet å komme så høyt opp på lista