Dolmsundet bru har nettopp blitt åpnet for trafikk, og tilbake står Vettastraumen bru ensom og forlatt. Kommunen har besluttet å beholde broen og tanker rundt videre bruk er mange. Hvilket potensiale ligger i den gamle broen? Kan den brukes som turistattraksjon? Som gang- og sykkelveg?

I tillegg etableres det næringsarealer i området, og det er også spørsmål om nye boligarealer her.

- For å belyse og debattere disse temaene inviterer kommunen til et åpent møte onsdag 8.juni på Dolmsundet Hotell hvor alle interesserte er velkommen, sier Marit Aune i Hitra kommune.