Søndag 8. mai, arrangerer den nye foreningen kalt Polsk-Norsk Kulturforening Frøya (PKF) en ”Polsk Frøyadag” ved Frivilligsentralen på Frøya.

En polsk Frøya-dag

Foreningen forteller at arrangementet "Polsk Frøyadag" er gratis og åpent for alle, og at det arrangeres i samarbeid med Frivilligsentralen.

Der vil man få vite mer om Polen, polakker, deres kultur og tradisjoner. Man vil kunne se presentasjoner om Polen blant annet i form av bilder og filmer og høre polsk musikk.

Mariusz Kopaczek-Styczen skal stå for presentasjonen på polsk, mens Malgorzata Kopaczek-Styczen skal oversette til norsk. Noe vil også bli fremført på engelsk.

Det blir mulig å smake pierogi, barszcz, bigos og andre tradisjonelle polske retter. Siden Polen feirer flaggdag i mai, vil dette også markeres. Det skal blant annet serveres bursdagskake med polsk flagg på denne dagen.

Fremme polsk kultur

Den 1.april i år, ble interesseorganisasjonen Polsk-Norsk Kulturforening Frøya stiftet. Foreningen er for polakker, men også andre nasjonaliteter.

De har som mål å fremme polsk kultur, fungere som et kontakt-nettverk og samarbeidsforum for polakker og andre nasjoner som er interessert i polsk kultur og polsk kulturliv. Fremme gode forhold for polakker og andre, gjennom å blant annet drive en polsk kulturskole for barn, samt andre klubber både for barn og for voksne.

I styret sitter følgende personer: Leder: Małgorzata Wroblewska, nestleder: Tomasz Bondaruk, kasserer: Karina Majerczak, sekretær og rådgiver: Mariusz Kopaczek-Styczen og PR-ansvarlig: Monika Kopaczek-Styczen.

Leder Małgorzata Wróblewska og nestleder Tomasz Bondaruk.

Ulike klubber og polsk sang

Organisasjonen drives på frivillig basis, og de har allerede flere aktiviteter på programmet.

De har kommet i gang med en rekreasjon- og sportsklubb ved Krzysztof Wroblewski og Andrzej Wilk.

Fra september starter de opp en polsk klubb (polsk kulturskole) for barn og ungdom, ved leder Karina Wisniewska.

I september starter de også opp katolsk-klubb ved leder Edyta Bondurak.

Hver fredag arrangerer i tillegg PKF polsk sang, for småbarnsfamilier ved Frøya Frivilligsentral.

- Det er viktig at barna fra polske familier på Frøya, lærer seg polsk språk. En god måte å lære dette på, er via sang. Det er også en måte å holde på kulturen vår, sier Polsk-Norsk Kulturforening Frøya.

Foreningen har allerede flere aktiviteter på programmet. Hver fredag arrangerer de polsk sang for småbarnsfamilier ved Frivilligsentralen på Frøya.

Integrering

Foreningen har stort fokus på Polen og polsk kultur, noe som naturlig nok samler polakkene bosatt lokalt. Samtidig sier foreningen at siden de bor her i Norge så det er naturlig at de også blir kjent med nordmenn, litauere og andre nasjonaliteter som bor her på Frøya.

- Når man blir bedre kjent med folk i fra sitt opprinnelige land som bor her i øyregionen, så kan alle dra nytte av det. For via våre nettverk, kan man bli bedre kjent med andre mennesker rundt seg.

Foreningen håper derfor at mange polakker og andre, kommer på den Polske Frøyadagen, førstkommende søndag.