Et flitt skolebilde fra Stølan som viser 1.klasse i skoleåret 1965/66.

1. rekke fra venstre: Karin Sletta, Marie Teigås, lærer Ole Grønskag, Tove Stølan og Solveig Foss.

2. rekke fra venstre: Borgny Tronstad, Anita Hammer, Ulf Karlsen, Jan Einar Inderøy, Helge Bjørnar Pettersen og Åse Randi Bakken.

3. rekke fra venstre: Håkon Vikaskag, Hallgeir Hammer, Knut Arne Strømøy og Herleik Sigbjørn Inderøy.

Bildet er utlånt av Petter J. Pettersen og eies av Stølan kretslag