De siste ukene er det gjort asfaltering på flere korte strekninger på Hitra, såkalt flatelapping. Noen steder er det asfaltert bare i den ene kjøreretningen. Det mener Per Ervik(PP) går ut over trafikksikkerheten.

- Det er mange som reagerer på det, og jeg har fått mange henvendelser, sier Per Ervik. Han mener at flatelappingen ikke holder mål.

- Gjør vondt verre

- Kantene er livsfarlige, og gjør bare vondt verre. De fører til veldig mye trafikkfarlige situasjoner. Problemet er at bilen sporer hvis den kommer borti kanten. Jeg var selv ut for det nylig. Da kan man miste kontrollen over bilen, og treffe møtende bil eller havne i grøfta.

- Jeg mener de må rette opp i det. De må i alle fall legge asfalt på begge sider, eller i det minste høvle bort kanten, mener Ervik.

Ervik mener veivesenet har et ansvar for å godkjenne flatelappingen.

Vil sjekke kantene

- Du kan si til Per at flatelappingen skjer på grunn av at lokalpolitikerne er så forbannet dårlige til å skaffe penger, sier Rødal halvt spøkefullt. Han skulle gjerne asfaltert mye mer.

- Jeg er helt enig i at det ikke er så bra som det bør være, men på grunn av at vi mangler midler, så er vi er nødt til å gjøre brannslukning for å fornye dekket der det holder på å gå i oppløsning.

Han vil imidlertid ta en runde og sjekke om kantene er i henhold til kravene.

- Hvis det hadde vært farlig med flatelapping, så hadde vi ikke gjort det. Men vi stiller krav til at det ikke skal være for stor høydeforskjell og for brå overgang. Hvis entreprenøren ikke har gjort slik vi krever det, så skal de få gjøre noe med det, sier Rødal.