Tord Lien viser til at statsråden har vist et betydelig engasjement for å få på plass et rockemuseum til Trondheim. Begrunnelsen for at rockemuseumet skal legges til Trondheim har vært at Trøndelag har betydd mye for norsk rock.

Lien vil da peke på at Trøndelag har betydd alt for oppdrett av anadrom laksefisk.

- Når brødrene Ole og Sivert Grøntvedt gikk i land etter mange yrkesaktive år som fiskere for å ale opp fisk var de virkelige pionerer. Det som skiller brødrene Grøntvedt fra andre oppdrettere på den tiden var ideen om not i sjøen. Som mangeårige fiskere visste de at laks kunne leve mange dager i ringota. Dermed lanserte brødrene prototypen på dagens merder. Dette skjedde på 1970-tallet, etter nedgang i fisket. Den nye oppdrettsnæringa ble redninga for mange og er i dag en viktig del av grunnlaget for bosetting i mange kystkommuner i Trøndelag den dag i dag. Både Hitra og Frøya er i dag blant de største oppdrettskommunene landet. Når brødrene Grøntvedt holdt i den spede begynnelse var årsproduksjonen i på Hitra 96 tonn og i verden noe over 100 tonn. I dag produseres det i Trøndelag alene mer enn 120.000 tonn og på verdensbasis mer enn 680.000 tonn.

- Samtidig har det ved flere statsbudsjetter og kulturminnemeldinger blitt lagt vekt på at kystkulturen har blitt nedprioritert alt for lenge og at kystkulturen nå skal løftes frem.

- Norge har vært en foregangsnasjon innen havbruksnæringen. Havbruket har løftet deler av kyst-Norge inn i en ny tid og vil forhåpenligvis også i fremtiden være en betydelig disktriktsnæring og en viktig bidragsyter til sysselestting og verdiskapning. De 96 tonnene til brødrene Grøntvedt har altså blitt til 680.000 tonn i løpet av tredve år. Det må anses som et industrielt mirakel, sier Tord Lien.