Under det månedlige frokostmøtet mellom næringsliv og kommune i dag tidlig, informerte Frøya-ordfører Flåmo at hun vil reise til Oslo for å finne svar på hvorfor Mattilsynet flyttet fra Sistranda til Fillan.

Savner høring i forkant

- Jeg vil ha en gjennomgang med landbruksministeren for å forstå hvorfor Mattilsynet har bestemt seg for å flytte, og prosessen som ligger bak. For meg er det helt uforståelig at Mattilsynet kan flytte uten at det har vært en prosess i forkant som har involvert kommunen og andre interesserte. Når statlige arbeidsplasser flyttes ut av en kommune er det vanligvis en høring i forkant, men det har ikke skjedd i dette tilfellet.  Jeg vil også legge frem våre tanker rundt flyttingen og konsekvensene av det Mattilsynet nå gjør, sier Flåmo.

Positivt svar fra Salmar

Flåmo ville gjerne ha med seg flere til Oslo, og fikk positivt svar fra Yngve Myhre, administrende direktør i Salmar, som er Frøya største private arbeidplass.

- Jeg blir med til Oslo. Vi i Salmar skal være behjelpelige med å stille opp i offentlige og uoffentlige sammenhenger. Jeg ser ikke argumentene for at mattilsynet skal flytte. Derfor må vi jobbe i lag og snu beslutninger som er tatt på feilaktig grunnlag, sa Myhre.