Mannen, som er bofast på Hitra, skulle gjøre noe arbeid på en privat vannledning i Husvatnet ved Ballsnes da ulykken skjedde. Da mannens kone ikke fikk kontakt med han, varslet hun en nabo som sammen med en hytteeier i området dro for å lete etter mannen.

- De oppdaget båten inntil sivet mellom 10 og 20 meter fra land. Da de ikke så mannen ble AMK varslet med en gang. De to padlet så ut til båten, og fant mannen på grunt vann like ved. Vannledningen som mannen hadde jobbet med lå delvis opp i båten, så det må tydeligvis ha skjedd noe da han jobbet med vannledningen, forteller Dagfinn Herskedal, lensmann ved Hitra lensmannskontor.

- ”Seakingen” ankom like etter, og i felleskap kunne naboene og dykkere fra helikopteret bringe mannen i land, forteller Herskedal.

Det ble satt i gang gjenopplivningsforsøk, men

mannen ble senere bekreftet omkommet

Foto: Torbjørn Grøtte/Adresseavisen