- Å sette opp mengder av 125 meter høye vindmøller for å oppnå et så utrolig lite utbytte i form av elektrisk kraft, kan ikke beskrives på en slik måte. Den årlige produksjon fra 138 vindmøller i 2005 var 0,507 TWH, skriver ”Vern Hitra” i en høringsuttalelse til Norges Vassdrags- og Engergidirektorat.

”Vern Hitra” er en del av virksomheten ”Stopp Rasering av Kysten”, som ifølge Johnson er en sammenslåing av 21 aksjonsgrupper fordelt langs hele Norges kyst.

- Den foreløpige målsetting innen 2010 er over 800 vindmøller langs kysten. Tallet kan bli 3 eller 4 doblet hvis målsettingen om 30 TWH fornybar energi innen 2016 blir gjennomført. Et slikt inngrep kan vi ikke akseptere, uttaler ”Vern Hitra”, som frykter en ”ufattelig ødeleggende byggevirksomhet langs landets kyster,” som det heter i uttalelsen.

Som Hitra-Frøya tidligere har skrevet, vil Statkraft development vil utvide Hitra vindkraftverk fra 55 megawatt til 105 megawatt. Prosjektet blir kalt Hitra 2, og planene ble kjent i begynnelsen av november.

Statkrafts begrunnelse for å søke om utvidelse er at regjeringen har satt som mål å øke energiproduksjon og energieffektivisering med 30 terrawatttimer innen 2016 og at Norge skal være karbonnøytralt inne 2050. Vindkraft er en viktig bidragsyter for å nå dette målet, skriver Statkraft i forslaget til utredning.

LES MER HER