Med i dette bildet må vi ha med oss at Frøya fikk vinmonopol i juli måned, og dette vil helt sikkert gi ekstra utslag for handelen i 2. halvår 2007. Detaljhandelsbedriftene på Hitra omsatte i fjor for 73.150 kr pr. innbygger Det er ca. 9.540 kr mer enn omsetningen pr innbygger på landsbasis. For Frøya var tilsvarende omsetningstall 47.144 kr.

Tallene for 1. halvår 2007 viser at Hitra har styrket sin posisjon som handelskommune og passerte både Ørland og Røros. Frøya holder stand, og når omsetningen i første halvår 2007 vurderes mot omsetningen fra i fjor, så er den 52,3 prosent av fjorårsomsetningen på Frøya.

- Frøya har redusert handelslekkasjen betydelig de siste 2-3 årene og er inne i en god utvikling, sier Audun Klev, i Frøya Nye Næringsforening. Han legger til at Stjernesentret hadde en omsetningsøkning på hele 42,9 prosent i første halvår i år.

-Tallene kommer ikke som noen overraskelse, men de er hyggelige tall, sier Dag Willmann i Hitra Næringsforening, som mener denne utviklingen kan tilskrives turisme og kanskje spesielt hytteturismen.

LES HELE SAKEN OG KOMMENTARENE I HF PÅ FREDAG 9. NOV!