En hitrakvinne som nylig var til optikeren, fikk seg en liten overraskelse da hun satte på deg de nye lesebrillene og studerte kvitteringen.

«SULT» og «PULT» - hva er det, spør kvinnen lattermildt.

Kanskje optikerens bør sette på seg lesebrillene og studere kvitteringene sine og se hva som står der?