Frøya kommunestyre vedtok i høst å rive to kommunele boliger, en garasje og ett fjøs på Sistranda.

De to boligene og garasjen står mellom herredshuset og Stjernesenteret. De har tidligere vært utleieboliger, men er preget av dårlig vedlikehold, og leies ikke ut nå. I den ene boligen er det blant annet synlig fuktinntrenging i kjelleren. Planen er å planere tomtene til parkeringsplan, inntil de kan bli aktuelle for sentrumsbebyggelse.

Fjøset står mellom herredshuset og Tobbs omsorgsboliger.

Frøya Anleggservice har levert det laveste anbudet på riving, og det vil koste kommunen 497.500 kroner inkludert moms.

Formannskapet skal førstkommende tirsdag behandle forslag om å finansiere rivingen ved bruk av bevilgninger til «prosjektet sentrumsområde»

Hus som skal rives