Hitra formannskap har vedtatt å selge 397 aksjer i Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST), hvor også Kystmuseet er en del. Verdien pr. aksje er 40 kroner, slik at salgssummen blir 15.880 kroner.

Årsaken til nedsalget er en bestemmelse i vedtektene til eierstiftelsene i MIST Etter at Rørosmuseet fra 1. januar ble en del av MIST, må Hitra kommune kvitte seg med noen aksjer for å oppfylle kravet om eierandelen er likt fordelt mellom eierstiftelsene. For Hitra kommunes del betyr dette altså at kommunen må selge ut 397 aksjer