SalMar fortsatte resultatveksten også i tredje kvartal og oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 360 millioner kroner i perioden.

- Dette er en økning på nær 250 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor, en vekst hovedsakelig drevet av høyere laksepriser. Biologiske utfordringer og 25 prosent av volumet solgt på fastpriskontrakter har påvirket resultatet negativt, skriver Salmar i tredjekvartalspresentasjonen.

- Ligger an til det beste året

- Vi er godt fornøyde med å levere sterk resultatvekst, og hittil i 2013 er resultatene tilfredsstillende for konsernet totalt sett. SalMar ligger an til å levere sitte beste år noen sinne. Samtidig er vi ydmyke for at dette i stor grad er drevet av et sterkt marked. Vi har i perioden hatt biologiske utfordringer knyttet til PD i Midt-Norge, i tillegg til at håndtering av lakselus har vært mer omfattende i enkelte regioner. Dette er utfordringer vi tar på alvor og har tett oppfølging på for at driften skal optimaliseres, sier konsernsjef i SalMar Yngve Myhre.

Driftsinntektene steg til nærmere 1,7 milliarder kroner i perioden, opp 468 millioner kroner fra tredje kvartal 2012. Konsernet slaktet rundt 34 800 tonn fisk i perioden (35 400), hvilket ga et operasjonelt driftsresultat på 10,36 kroner per kilo (3,14).

Utfordringer med PD

Den operasjonelle utviklingen innen oppdrettssegmentene har vært blandet i perioden. I Nord Norge har den biologiske situasjonen vært god, mens aktivitetene i Midt Norge og Rauma her vært preget av utfordringer knyttet til PD(pancreas disease).

I virksomhetsområdet Salg og prosessering var produksjonseffektiviteten gjennomgående høy i kvartalet, dette til tross for økt slakteandel av PD-fisk. Resultatet for segmentet ble imidlertid negativt påvirket av konsernets fastpriskontrakter.

Forventer gode laksepriser

Biomasseprognoser gir forventninger om begrenset vekst i det globale utsettet av smolt. Kombinert med enkelte biologiske utfordringer i næringen indikerer dette fortsatt lav tilbudsvekst i 2014. SalMar forventer derfor et relativt stramt marked med gode laksepriser fremover. Deler av tidligere guidet slaktevolum for SalMar i 2013 flyttes til 2014 i tro på høyere laksepriser. SalMar forventer å slakte 114 000 tonn i Norge i 2013 og for 2014 forventes slaktevolumet å bli 133 000 tonn. Tallene for 2014 inkluderer SalMars forventede andel av volumet til nyervervede Villa Organic AS i Finnmark. Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) forventer stabilt volum på 26 000 tonn både i 2013 og 2014.