Om det skulle vise seg at bompengetakstene er vesentlig høyere enn nødvendig for å betale ned lånene, bør Statens vegvesen ta initiativ til en vurdering om raskere nedbetaling eller om takstene bør reduseres.

Det skrev Samferdselsdepartementet i sitt forslag til stortingsvedtak.

- De som betaler, skal ha nytte av prosjektet

Retningslinjene for bompengeprosjekt forusetter at det skal være sammenheng mellom nytte og betaling.

- Det innebærer at de som betaler bompenger, skal ha nytte av prosjektet. Denne sammenhengen går også andre veien, slik at de som har nytte av et veiprosjekt, skal betale bompenger. Det er trafikk til/fra kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya og mot Trondheim som i hovedsak vil ha nytte av utbygginga på fv 714, og det vil også være denne trafikken som må betale bompenger. Ut fra dette bør den foreslåtte plasseringa av bomstasjonene kunne legges til grunn.

- Vanskelig å endre omfanget

Det blir derfor lagt til grunn at kostnadsøkning, ut over prisstigning, på inntil 10 prosent skal dekkes med fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som i den samlede finansieringsplanen. Eventuelle overskridelser ut over 10 prosent er fylkeskommunen sitt ansvar og skal dekkes med fylkeskommunale midler.

Forlenget eller forkortet

Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn forventet, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil 20 prosent ut over prisstigninga og forlenge innkrevingsperioden med inntil fem år, skriver Samferdselsdepartementet til Stortinget.

Om det skulle vise seg at bompengetakstene er vesentlig høyere enn nødvendig for å betale ned lånene, bør Statens vegvesen ta initiativ til en vurdering om raskere nedbetaling eller om takstene bør reduseres.