Vil ha svar om dårlig framgang, mistrivsel og mobbing på skolene