Hver høst har Fillan skole «Torvhattendag» hvor elever lærere har felles aktivietet ved Torvhatten på Blåskogstien. På denne dagen er hele skolen delt inn i grupper på tvers av klassetrinn, og alle er med på ulike aktiviteter og poster i terrenget rundt Torvhatten.

10. klasse hadde laget varierte oppgaver til gruppene og 9. klasse var gruppeledere. Det ble vist mye godt samarbeid, kreativitet og omsorg for medelever.

I dag (tirsdag 13. oktober) skal hele skolen ha en samling i Hitrahallen der det blir delt ut priser for bla. beste kostyme, beste plakat, beste lag.