Blir sommerhotell og restaurant utenfor skolesesongen