- Jeg er sjokkert. Jeg har jobbet i helsevesenet selv, og vet hvor streng taushetsplikten er