75 prosent av de ansatte har kjøpt aksjer i bedriften