Har ryddet travbanen - får kjøpe 883 mål utmark

foto