Har for lengst nådd innsamlingsmålet. - Jeg er møtt med kjærlighet og velvilje

foto