ULOVLIG REDSKAP: Seksjonssjef Halvdan Pedersen registrerer at teina ikke har forskriftsmessig fluktåpning.