- Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen fra Ap har signalisert at dersom kommuner og industrien blir enig om det, kan rederier kjøpe seg fri fra leveringsplikten.  Det er uaktuelt, sier Alf Holmelid, næringspolitisk talsperson i SV.

Han poengterer i en pressemelding at SV vil ha fisken på land slik at kystsamfunnene får arbeidsplasser og tar del i verdiskapingen.

- Derfor skal vi ha leveringsforpliktelser som gjør at fisketrålerne kommer til kai med fisken, sier Holmelid.

- Å åpne for at rederier skal slippe leveringsforpliktelsen mot at de betaler en erstatning til kommunen er en uaktuell løsning for SV. Fisken skal på land, og da kan vi ikke åpne for at et knapt flertall i en kommune allierer seg med Røkke og selger ut en verdifull råvare, sier Holmelid.