- Det krangles og debatteres om veiprosjekter og finansieringen av disse. Men pengene finnes. Årlig betaler bilistene milliarder av kroner i drivstoffavgifter, bompenger og veiavgift. Mange av disse milliardene brukes ikke til samferdselsmål, men forsvinner i det store sluket. Jeg foreslår heller at pengene øremerkes, foreslår Per Ervik (Pensjonistpartiet)

På denne måten mener han vi får en grei oversikt over hvordan pengene brukes. Samtidig sikres de vedtatte prosjektene finansiering uten at arbedeidene må  pause fordi videre finanseringen  ikke er klar.

- Se bare på Lakseveien. Her er utbyggingen i full gang. Men fordi bompengesøknaden ennå ikke er behandlet, såes det tvil om den videre framdriften. Dette kan vi unngå ved å øremerke veimilliardene til bestemte formål. Da slipper vi lange diskusjoner som kan forsinke prosjektene, mener Per Ervik (Pensjonistpartiet)