De siste befolkningstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det per 1. oktober 4466 innbyggere på Hitra, mens Frøya hadde 4463.

Dette betyr at de to kommunene, som begge har erklært seg som tilflyttingskommuner, har hatt befolkningsvekst også i år.

Og det er Frøya som har hatt størst tilvekst, med en netto folkevekst på 94 i løpet av årets ni første måneder, mens Hitra har en tilvekst på 67.