Hitra Fiskarlag setter stor pris på Redningsselskapet og besetningen på R/S 138 "Sundt Flyer". På årsmøtet bevilget fiskarlaget 5.000 kroner til redningsselskapet og det arbeidet som besetningen har lagt ned i sin garasje på Fillan kai. Her er det plass til oppbevaring av nødvendig utstyr og i andre etasje er det et lite undervisningsrom.

Betryggende

Yrkesfisker og kasserer i fiskarlaget, Ragnar Inderøy, forteller om viktigheten for fiskerne av å ha redningsskøyta i nærheten. Fiskerne er ofte langt fra folk, og det er ikke som før i tiden at det er mange båter ut på sjøen.

- Den gang fulgte vi med hverandre og var det situasjoner som oppstod hjalp vi hverandre. Nå er det betryggende å ha den langtrekkende og hurtiggående "Sundt Flyer" stasjonært her ute, sier Ragnar Inderøy.

Skipper Helge Skarpnes på "Sundt Flyer" sier at Redningsselskapet er godt mottatt på Hitra.

- Vi har fått inntrykk av at befolkningen på Hitra ofte ser innom basen med både barnehager og skolebarn som får treffe ekte Elias- mannskap. Det er stas at det er noen som ser innom oss her på Fillan, sier Skarpnes.

Økende antall oppdrag

- Det er til stor glede og en spesiell situasjon at vi får direkte økonomisk støtte til en base, men det får vi her på Hitra, sier redningsmann og dykker Kenneth Akseth på redningsskøyta. Han forteller at denne redningsskøyta hadde 121 oppdrag i fjor, det vil si ett oppdrag cirka hver tredje dag.

- I år tror jeg det blir flere oppdrag enn i fjor,  sier Akseth som sitter og ser i loggen over oppdrag for "Sundt Flyer".

Pengene som Hitra Fiskarlag har gitt skal gå til videre framdrift og ferdigstilling av basens utstyr og lagerrom.

- Vi er nå kommet så langt at vi kan avbestille den gamle konteineren som hittil har vært i bruk, sier skipper Helge Skarpnes og takker for gaver og den velvilje som de er møtt med her ute.

- Vi ønsker alle en god og fredelig jul!

LES OGSÅ I FREDAGSAVISA: "Julenisse" Sigbjørn lot seg redde av redningsskøyta