I forbindelse med samhandlingsreformen i helsevesenet har Frøya og Hitra kommuner vedtatt en rekke områder hvor de skal samarbeide/ slå sammen tjenestene. Psykiatrien er ett av områdene. Og fra og med førstkommende mandag vil de to kommunene ha en felles tjeneste under ledelse av Roger Jensen. Frøya blir vertskommunen.

- Det betyr at tjenesten skal styres fra Frøya. Men vi vil være tilstede i begge kommunene på samme måte som før, og vil ha kontor på helsetunet i Fillan og på Kysthaven på Sistranda, forteller Roger Jensen.

Tjenesten får navnet Frøya Hitra psykisk helsearbeid, og vil ha seks ansatte.