Kommunal Rapportspapirutgave skriver i dag, torsdag, om hva effekten kan bli for kommune-Norgeom inntektssystemet endres slik de borgerlige partiene ønsker. Kommunal Rapporthar beregnet hva de borgerlige partienes endringer i inntektssystemet vil bety,med grunnlag i forslaget til statsbudsjett for neste år.

- 20 færre årsverk

Ifølge avisa vil enslik omlegging gi 12,9 millioner mindre til Frøya kommune og 8,4 millionerkroner mindre til Hitra kommune. For Frøya og Hitras del gir detvalgkamp-argumenter til de sosialistiske ordførerne Berit Flåmo og Ole Haugen.

- ForHitra alene ville dette gitt rom for vel 20 årsverk mindre, og alle kan veltenke seg hvor enkelt det ville blitt, sier Ap-ordfører Ole Haugen somkommentar til tallene. Hitra-ordføreren sier han ikke er overrasket overberegningene.

- Overrasker ikke meg

- Detteoverrasker ikke meg. Det er klart at Høyre og de øvriges opplegg vil favoriserekommuner som er så heldige å ha mange attraktive og godt betaltearbeidsplasser, herunder både offentlige og private arbeidsplasser. Ikke minstde som er tilknyttet sånt som olje-/gassnæringen. I tillegg så vet vi jo at desom er så heldige å ha såkalt hovedkontor for bedrifter/konserner, men som i realiteten henter sin verdiskapning i distriktene, også de kommunevil være blant vinnerne. Ikke motsatt, slik det heller kanskje burde være, sierHaugen.

Høyre: Kommunene bør beholde mer av sin verdiskapning

De fire borgerligepartiene står sammen om at halvparten av kommunenes inntekter bør komme fraegne skatteinntekter. De rødgrønne har de siste årene begrenset andelen til 40prosent.

Høyres argument erat kommunene bør får beholde mer av sin verdiskapning.– Kommuner som har stor verdiskapning, skal få beholde mer av den, sier Høyreskommunalpolitiske talsmann på Stortinget, Trond Helleland, til KommunalRapport.