Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Motortrøbbel for tredje gang på samme dag