Av: Bjørn L. Rønningen

Korona-pasienter ute fra sykehus

foto