Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Korona-pasienter ute fra sykehus