Rådmannen i Hitra har innhentet priser på utarbeidelse av kommunens årsrapport for 2014. Formannskapet har konkludert med at det skal utarbeides en folkeversjon av årsrapporten for 2014. og at denne skal fulldistribueres også i år.