- Da formannskapet ved ordføreren tok opp saken, og tydelig ikke var fornøyde med jobben som er gjort, fant jeg det rett å trekke meg som leder, sier Helge Borgen.

Han har i to år leder adressekomiteen i Frøya, som har jobbet med navnsetting av veier på Frøya.

Prosessen har vært omfattende, med full offentlig høringsrunde. Men det var først etter høringsrundene, og etter at navnene har vært innom Norsk språkråd, og folk fikk brev om hvilket navn deres vei har fått, at de kraftigste reaksjonene kom.

- Reaksjonen kom nesten et år etter at navnene hadde vært ute på høring. I tillegg har det vært en del skrivefeil på skiltene som ble satt opp, og som har fått folk til å reagere, påpeker Helge Borgen

Særlig har flere reagert på at veien mellom Nordskaget og Titran har fått navnet Titerveien, men det har også kommet protester på andre veinavn rundt om på Frøya.

Ved siden av Helge Borgen, har adressekomiteen bestått av Johan G. Foss og Kitt Julie Hansen (sekretær).