Kommunestyret aksepterte i dag innkjøp av 500.000 kroner i tilleggsbevilling til innkjøp av teknisk utstyr i Frøya kultur- og kompetansesenter. Dette beløpet skal brukes til innkjøp av ”løst utstyr” som instrumenter, mikrofoner, kabler, stativer, oppbevaringskasser, bord og stoler.

- Dette utstyret er nødvendig for å gjennomføre alle typer kulturarrangement i storsalen og må derfor skaffes. Rådmannen beklager at dette utstyret ikke var inkludert i tilbudet i utgangspunktet og må derfor komme som tilleggsfinansiering. De opplysningene kom ikke klart nok frem i planleggingsfasen av dette prosjektet, heter det i saksforberedelsene.

Under planleggingen av Frøya kultur – og kompetansesenter ble det utarbeidet et dokument som omhandler utstyr til dette bygget. Dette dokumentet beskriver utstyr som skal leveres til senterets kino, storsalen og kulturskolen.