Under Birger Sivertsens arbeide med boken om sin egen oldefars smuglervirksomhet under brennevinsforbudet i mellomkrigstiden, vanket det både trusler for å stoppe boken, og stor interesse. Da boken ”Storsmuglerne på Frøya” ble utgitt på Cappelen Damm i 2008 gikk førsteopplaget raskt ut, og boken har solgt godt siden.

Nå gir Pirforlaget i Trondheim ut boken i nytt opplag og nytt omslag.

- Med den oppfinnsome og dristige Ole Ervik i spissen drev fiskere og sjøfolk på Trøndelagsskysten et høyt spill for å klare seg som best de kunne i nødårene etter 1. verdenskrig. Gjennom brennevinsforbudet fra 1916 til 1927 ga norske myndigheter dem akkurat den unnskyldningern de trengte for å kunne tjene penger. For det var ingenting som tydet på at øvrigheta hadde det norske folk bak seg i kampen mot brennevinet, lyder beskrivelsen av boka.