Poltikerne er enige om at det nå skal satses på en utbygging av Nordskag oppvekstsenter. I kommunebudsjettet for 2014  inn 35 millioner kroner til formålet.

Både flertallet (Ap og H) og mindretallet (Frp og V) var i formannskapet enige om dette, selv om mindretallet ønsket å fordele investeringen over de to neste årene.

Større for de minst og de større

Barnehagen skal etter planen bygges ut med 250 kvadratmeter. Skoledelen vil etter planen bli mer enn dobbelt så stor som i dag. I dag er den på 490 kvadratmeter. Etter ferdig utbygging vil den være på 1035 kvadrat, med plass til 70 elever. I prognosene som er lagt til grunn for kommunens skolebruksplan vil elevtallet i kretsen øke fra 40 til 70 i løpet av de neste ti år.

Småbarnsavdelingen holder hus i brakke på tredje året. Går det som politikerne vil, blir dette siste vinteren med kald brakketilværelse.

Lokalavisa var nylig på et besøk i barnehagen, da politikerne fikk et innsyn i hverdagen til små og store.

Trangt overalt

- Her er det trangt i alle ender. Da vi startet opp i høst, visste vi ikke hvordan vi skulle plassere 1. og 2. klassingene slik at de skulle få arbeidsrom, fortalte Siv-Tove Skarshaug, konstituert virksomhetsleder ved Nordskag oppvekstsenter.

Det var særlig besøket i brakka som rommer småbarnsavdelinga til barnehagen som ga politikerne en aha-opplevelse.

- Vi kjente hvor gulvkaldt det var i dag. Hvordan blir det når det blir skikkelig vinter? At veldig mange barn var borte på grunn av sykdom i dag, sier meg også noe, sa Berit Flåmo da politikerne satte seg rundt møtebordet etter befaringen.

Det er kommunestyret som fatter endelig beslutning om penge-disponeringa.

- Vi kjente hvor gulvkaldt det var i dag. Hvordan blir det når det blir skikkelig vinter? At veldig mange barn var borte på grunn av sykdom i dag, sier meg også noe, sa Berit Flåmo etter befaringa.
Konsituert virksomhetsleder Siv Tove Skarshaug i samtale med ordfører Berit Flåmo under befaringa tidligere i høst (Foto: Trond Hammervik)