Formannskapet tilrådning til kommunestyret torsdag var at de aksepterer at Hitrahallene ønsker å legge ned bowlinghallen fra mai i år, og ser positivt på at bowlinghallen bygges om til treningssenter, med en utbyggingsramme på 15 millioner kroner.

Men under behandlingen av saken la Astrid Mortensvik(Ap) frem et utsettelsesforslag på vegne av Ap, Pensjonistpartiet og SV.

- Etter møtet i formannskapet har det kommet frem opplysninger om at private aktører kan være interessert i å bygge ut og drifte et treningssenter. Og noen har tatt til orde for å beholde bowlinghallen.  Derfor mener vi at det er fornuftig å utsette behandlingen, sa Mortensvik.

Forslaget gikk ut på blant annet å utrede om det finnes reelle alternativer for etablering og drift av treningssenter, og hva det vil koste å renovere/modernisere bowlinghallen.

Det ble foreslått at bowlinghallen holdes åpen frem til saken er framlagt og behandlet i kommunestyret, helst før mai, men senest slik at eventuelle ombygginger/renoveringer kan iverksettes høsten 2014, senest på nyåret i 2015.

Sp, Venstre og Høyre hadde også drøftet saken i forkant av kommunestyret.

- Vi hadde gruppemøte tidligere i dag, og drøftet et utsettelsesforslag selv. Vi støtter støtter utsettelsesforslaget og ser frem til en mer konkret fremstilling av saken i kommunestyret senere. Hitrahallen skal være en flerbrukshall, og jeg er veldig glad for at vi slipper å legge ned bowlinghallen, sa Ellen Aanes Draagen(Sp).

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.