Rådmannen orienterte i siste formannskapsmøte om sak angående skoleskyss til videregåendeelever på Hestnes, en sak også lokalavisa tidligere har omtalt.

De berørte er nå blitt tilskrevet for å avklare bl.a. hvem som har ansvaret.

- I dette tilfellet ligger ansvaret hos Fylkeskommunen og ikke kommunen. Formannskapet ber Trafikksikkerhetsutvalget se på muligheten for å opparbeide en busslomme i Ringblomdalen, heter det i referatet fra formannskapsmøtet.