Mausund oppvekstsenter og Trøndelags Kysthistoriske Museum har inngått en partnerskapsavtale som innebærer et fast samarbeid mellom skolen og museet.

En god forståelse for hva kystkultur er, både i fortid og nåtid, er en viktig målsetting i samarbeidet, som ble signert denne uka.

- Hensikten er å gi barna/elevene innsikt i kystkulturen og styrke deres identitet knyttet til denne. Samarbeidet skal styrke oppvekstsenterets arbeid med lokal kultur og identitet, sett opp mot barnehagen og skolens ramme- og læreplaner og andre styringsdokumenter. Samarbeidet skal bidra til en mer praktisk og variert undervisning, forteller virksomhetsleder Håvard Holte Os ved  Mausund oppvekstsenter og leder ved Trøndelags Kysthistoriske Museum, Arnstein Antonsen.

I avtalen er målsettingene beskrevet nærmere. Ett av målene er å gjøre opplæringa mer praktisk og variert, og gi barna og elevene bedre forståelse og innsikt i lokal kystkultur, både i fortid og nåtid. Et viktig mål er også å styrke barnas identitet rundt dette.

Avtalen gjelder i første omgang fram til skolestart  i 2018, men der partene har intensjon om å videreføre den.