NVE: Hitra og Frøya vurdert som "mindre egnet for enda mer utbygging"