Lensmannen frykter enda tøffere prioriteringer i tida framover