- Nå må folk vise sunn fornuft og kjenne sitt isvett