Det var en en utenlandsk kvinne på rundt 30 år som stod tiltalt i Fosen tingrett for hastighetsoverskridelse.

Under en kjøretur på Hitra i sommer kjørte hun personbil med en hastighet på 92 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 50 km/t.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen burde settes til samfunnsstraff i 30 timer, noe retten mente var passende straff og i tråd med fast praksis i slike saker.

I skjerpende retning vektla retten at kjøringen fant sted med passasjer og i tettbebygd strøk med flere avkjøringer fra veien.

Tingretten bemerket også at kjøringen medførte risiko for både henne, passasjeren og andre trafikanter.

I tillegg til samfunnsstraff fikk også kvinnen 10 måneders kjøreforbud i Norge.

Den domfelte kvinnen erklærte at hun vedtok dommen.