Den begynner å nærme seg en åpning av Sula fyr. Den 12 og 13 mars var Bergen-firmaet Indus kjemisk teknisk fabrikk på Frøya for første gang, for å fjerne kvikksølvet som de store linsene roterer i.

Etter en nylig inspeksjon fra Kystverket, var firmaet i går nok en gang utover for en siste finish. Firmaet var representert ved daglig leder Trond Andersen og hans sønn og medarbeider, Kristoffer Andersen.

Farlig arbeid

Dette arbeidet krever stor forsiktighet og har høye krav til sikkerhet. Blant annet må alt av klær og utstyr - inkludert støvsugeren - kastes etter at det har vært i kontakt med kvikksølv.

- Vi må også gjennomføre en helsesjekk med blodprøve etter hver slik jobb, sier Trond Andersen, som foruten fyrene i Frøya, også har rengjort Skalmen fyr på Smøla og andre fyr på Sørlandet.

Slik var det ikke tidligere. Fortsatt husker Petter Ulvær på Sula, som delvis arbeidet i fyret, at de fyransatte etterfylte selv kvikksølv.

Tar faren på alvor

Trond Andersen sier at han ikke er bekymret når de utfører slike jobber, men at det er all grunn til å ta faren for kvikksølvdamp på alvor. Spesielt gjelder dette opphold i selve fyrlykta, og spesielt på sommeren, sier Trond Andersen.

Kvikksølvbadet er en slags smøring ettersom det gir trinnløs rotasjon med lav friksjon. Det er ikke miljøskadelig slik det har ligget og det har ikke vært tilfeller av lekkasje.

Av miljøhensyn har likevel Statens Forureningstilsyn (SFT) besluttet at alt kvikksølv på norske fyrstasjoner skal fjernes. Forbudet kom som en følge av et nasjonalt forbud mot gjenvinning av kvikksølvholdig avfall. SFT tillater heller ikke eksport av kvikksølv til gjenvinning i andre land.

Snart lyser det igjen i Sula fyr.

Åpner onsdag

Regiondirektør Harald Tronstad i Kystverket bekrefter at dette siste kvikksølvarbeidet ikke vil forsinke fremdriften i arbeidet med Sula fyr.

- Alt skjer i neste uke og fyret vil sannsynligvis skinne kommende onsdag, sier Harald Tronstad.