Klokka 21:05 er valgurnene fra Sula, Mausund, Froan, Skjønhalsen, Sistranda, Dyrøya, Nesset, Klubben, Nabeita og Nordskaget valgkretser kommet inn til valgkontoret ved kommunehuset på Sistranda. Dermed mangler bare én krets før alle stemmene er innkommet.

- Nå grovtelles stemmesedlene fortløpende etter hvert som de kommer inn. Da skal opptellingen av stemmer være i samsvar med protokollen fra valkretsene. Da vet vi også hvor mange stemmer hvert parti har fått, forklarer Frida Hanø Kvingedal, valgansvarlig for Frøya kommune.

- Etter det blir stemmesedlene fintelt, og da får vi resultatene for mandatene. Etter fintellingen blir stemmene ført inn i valgdatasystemet der det blir bearbeidet. Først da blir det resultatet for hvert parti med antall mandater klart, sier Kvingedal.